Складове с шоурум “Дуплекс медия”

Складове с шоурум “Дуплекс медия”

Функционално предназначение: складове за търговия с шоурум и офиси за отдаване под наем Брой етажи: 4 (3 надземни и 1 подземен) Конструкция: стоманобетонна гредова за етажната част и стоманен покрив Вид на ограждащите елементи: топлоиолационни панели Специфично...
Складове за търговия бул.Ботевградско шосе

Складове за търговия бул.Ботевградско шосе

Функционално предназначение: складове за търговия Брой етажи: 3 (2 надземни и 1 подземен) Конструкция: стоманобетонен сутерен и плоча на офисен етаж, стоманена конструкция на надземния склад Вид на ограждащите елементи: топлоизолационни панели Специфично решение:...
Складове с шоурум “Симекс”

Складове с шоурум “Симекс”

Функционално предназначение: складове за търговия с шоурум на фирма “Симекс” Брой етажи: 4 (3 надземни и 1 подземен) Конструкция: стоманобетонна гредова за етажната част и стоманен покрив Вид на ограждащите елементи: топлоиолационни панели Специфично...
Станция за производство на електро енергия от бимоаса.

Станция за производство на електро енергия от бимоаса.

Функционално предназначение: Инсталация за производство на електрическа енергия от отпадна биомаса. Конструкция: монолитна стомнаобетонна Специфично решение: оптимизация на технологичните пътища. Отличителни белези: индустриален дизайн Габаритен размер: 80х55 метра...