Защо m2?

В нашата работа ние не просто „проектираме някак“, а винаги се стремим да сравняваме и измерваме това което правим –площ, обем, цена, брой, височина, общи части, отоплителна мощност….. По този начин знаем къде точно се намираме и какво още може да подобрим. Много бързо установихме и кой е най-честия измерител в нашата работа – квадратните метри (m2) в безбройните му разновидности. От тривиалната площ на помещение или сграда (m2), през съотношението на полезна към обща площ, до конструктивната армировка на m2 и топлинната загуба в kWh/m2a. Така осъзнахме, че в основата си ние правим „метри квадратни архитектура“ – m2Архитектура.