Какво предлагаме

Нашият основен продукт е проектът –прецизен виртуален модел на бъдещата сграда. Чрез него ние ви даваме нещо изключително важно – поглед в бъдещото на вашата инвестиция.  Още по-важно обаче е, че стъпвайки върху този модел ние ще  оптимизираме до край, за да направим сградата ви максимално добра и инвестицията ви максимално ефективна.

Още в най-ранните етапи на проекта се стремим да набелязваме специфични предимства и проблеми за конкретния проект. Съсредоточавайки се върху тях имаме възможност да се възползваме максимално от предимствата и същевременно да решим проблемите. Често успяваме дори да превърнем проблемите в предимства. По този начин успяваме да извлечем максимума за вашия проект и бъдеща инвестиция.

В началните етапи на проектиране не пестим усилия да разгледаме възможните варианти за развитие на проекта и да ги сравним по различни обективни показатели (квадратура, бюджет, енергийна ефективност, функционални връзки, визия). Всички наши проекти се изработват в триизмерна среда, което ни помага за доброто представяне в концептуалните етапи на проекта и минимизирането на грешки и неточности в техническата част.