Как работим

Въпреки че проектите се различават по своята специфика, най-често един средно голям наш проект обхваща следните стъпки:

  • ПРОУЧВАНЕ

Този етап ви помага да вземете правилни решения за избор на терен и дава възможност да изготвим задание за проектиране. В него разглеждаме и обсъждаме даденостите на терена или дори вариантите за терен (локация, наклон, техническа инфраструктура…) и ги съпоставяме с изискванията на бъдещата ви сграда. Също така разглеждаме и вашето инвестиционно намерение (вид на сградата,  етажност, квадратура, бюджет…).

  • КОНЦЕПТУАЛЕН/ИДЕЕН ПРОЕКТ

Това е най-важната стъпка за крайния резултат на всеки проект. Винаги се стремим този етап да бъде с активното участие от страна на клиента. При него разглеждаме концептуални варианти (схеми и3Д модели) на бъдещата ви сграда/сгради: как ще изглежда, как ще бъде разположен в имота и колко място ще заема, колко големи и как ще бъдат обвързани отделните и елементи, функционални взаимовръзки, подходяща конструкция и материали за изпълнение, как вариантите влияят на бюджета и енергийната ефективност на сградата.

  • ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

В този етап изработваме цялата необходима техническа информация за провеждане на търг за строителство и издаване на разрешение за строителство. Това включва всички необходими чертежи в мащаб 1:50 и 1:100, специфични детайли в мащаб 1:20, детайлен 3Д модел и подробни количествени сметки.

  • СТРОИТЕЛСТВО

Целта ни е проектите ни  да се превърнат успешно в реалност. За разлика от масовата практика нашата работа не свършва до издаването на разрешение за строеж. Когато започнете да строите ние все още ще ви бъдем полезни за консултации, преглед и съпоставяне на оферти, потвърждаване на изпълнена от строителя работа, допълнителни чертежи и преработки и авторски надзор на място.

  • ИНТЕРИОР

В нашите проекти винаги обръщаме внимание на интериорните пространства и залагаме основите на интериорното оформление. Въпреки това някои проекти имат нужда от допълнително проектиране на интериора (мебели, осветление, акценти и довършителни работи).

  • ЕКСПЛОАТАЦИЯ

След като започнете да използвате вашата сграда, ние все още има какво да ви предложим –преустройства, мониторинг, ремонти, смяна на преназначение, разширение и дострояване..