Функционално предназначение: складове за търговия с шоурум и офиси за отдаване под наем

Брой етажи: 4 (3 надземни и 1 подземен)

Конструкция: стоманобетонна гредова за етажната част и стоманен покрив

Вид на ограждащите елементи: топлоиолационни панели

Специфично решение: складиране и шоурум на няколко нива с цел максимално ефективно оползотворяване на имота.

Отличителни белези: индустриален дизайн, фасадна декорация от перфорирана ламарина

Габаритен размер: 30,95х12,60 метра

Височина: 4,70 метра сутерен; 11,20 метра надземна част

Обща площ: 1380 m2

Застроен обем: 6185 m3

Статус: предстоящо строителство