Функционално предназначение: складове за търговия с шоурум на фирма “Симекс”

Брой етажи: 4 (3 надземни и 1 подземен)

Конструкция: стоманобетонна гредова за етажната част и стоманен покрив

Вид на ограждащите елементи: топлоиолационни панели

Специфично решение: складиране и шоурум на няколко нива с цел максимално ефективно оползотворяване на имота.

Отличителни белези: индустриален дизайн, фасадна декорация от перфорирана ламарина

Габаритен размер: 25,6х12 метра

Височина: 4,70 метра сутерен; 10,70 метра надземна част

Обща площ: 1046 m2

Застроен обем: 4730 m3