Функционално предназначение: Инсталация за производство на електрическа енергия от отпадна биомаса.

Конструкция: монолитна стомнаобетонна

Специфично решение: оптимизация на технологичните пътища.

Отличителни белези: индустриален дизайн

Габаритен размер: 80х55 метра

Височина: 17,70 метра

Обща площ: 1438 m2

Застроен обем: 5015 m3

Номинална електрическа мощност на когенератора – 800 KW

Максимална топлинна мощност на когенератора – 870 KW

Технологично оборудване – ECO Gmbh

Статус: построена