Функционално предназначение: складове за търговия

Брой етажи: 3 (2 надземни и 1 подземен)

Конструкция: стоманобетонен сутерен и плоча на офисен етаж, стоманена конструкция на надземния склад

Вид на ограждащите елементи: топлоизолационни панели

Специфично решение: складиране и офиси с лице към “Северна скоростна тангента”.

Отличителни белези: индустриален дизайн, скосена фасада с цветен еркер към “Северна скоростна тангента”

Габаритен размер: 47,00х22,50 метра

Височина: 4,20 метра сутерен; 9,00 метра надземна част

Обща площ: 1473 m2

Застроен обем: 8300 m3