Многофункционална сграда с офиси и сервиз “Маргел”

Многофункционална сграда с офиси и сервиз “Маргел”

Функционално предназначение: Корпоративна сграда с офиси и сервиз на ф-ма “Маргел” Специфично решение: Многофункционална сграда с офиси, сервиз, шоурум, складове ио площи за отдаване под наем. Отличителни белези: Геометрична визия с наклонени обеми...