Функционално предназначение: Корпоративна сграда с офиси и сервиз на ф-ма “Маргел”

Специфично решение: Многофункционална сграда с офиси, сервиз, шоурум, складове ио площи за отдаване под наем.

Отличителни белези: Геометрична визия с наклонени обеми кореспондиращи с динамичния трафик на булеварда. Контраст между остъклените части на партера и плътната фасада от бял HPL на офисите.

Брой етажи: 5 (3 надземни, 1 pокривен и 1 подземен)

Конструкция: Стоманобетонна.

Вид на ограждащите елементи: Стъклена фасада и вентилируема облицовка. Плосък покрив с външно отводняване.

Вид отопление: Инверторни климатизатори/VRV.

Брой самостоятелни обекти: сервиз с шоурум, 5 офиса и 5 склада

Габаритен размер: 33,60х17,80 метра

Височина: 4,00 метрасутерен; 14,50 метра надземна част

Обща площ: 3124,86 m2

Застроен обем: 15 094 m3