Функционално предназначение: Апартаментна сграда

Специфично решение: Нискоенергийна апартаментна сграда с южно изложение.

Отличителни белези: Геометрична визия и контраст между фасадните материали.

Брой етажи: 6 (5 надземни и 1 полуподземен)

Конструкция: Стоманобетонна.

Вид на ограждащите елементи: Тухлена зидария с фасадна топлоизолация. Плосък покрив с външно отводняване.

Брой самостоятелни обекти: 65 апартамента и 1 търговски обект

Обща площ: 7 679 m2

Статус: идеен проект