Функционално предназначение: Апартаментна сграда

Специфично решение: Нискоенергийна апартаментна сграда с модерна визия.

Отличителни белези: Геометрична визия и контраст между фасадните материали.

Брой етажи: 5 (4 надземни и 1 полуподземен)

Конструкция: Стоманобетонна.

Вид на ограждащите елементи: Тухлена зидария с фасадна топлоизолация. Плосък покрив с външно отводняване.

Вид отопление: Инверторни канални климатизатори.

Годишен разход на енергия за отопление и охлаждане: 29 119 kWh топлинна; 9706 kWh електрическа (7,9 kWh/m2a).

Брой самостоятелни обекти: 14 апартамента ( 63-115 м2)  и 2 офиса

Габаритен размер: 25,60х14,60 метра

Височина: 2,85 метра полусутерен; 12,30 метра надземна част

Обща площ: 1494 m2

Застроен обем: 4575 m3

Статус: в строителство