Функционално предназначение: Апартаментна сграда

Специфично решение: Нискоенергийна апартаментна сграда с модерна визия.

Отличителни белези: Геометрична визия и контраст между фасадните материали.

Брой етажи: 4 надземни

Конструкция: Стоманобетонна.

Вид на ограждащите елементи: Тухлена зидария с фасадна топлоизолация. Скатен покрив с външно отводняване.

Вид отопление: Инверторни канални климатизатори.

Годишен разход на енергия за отопление и охлаждане: 18 502 kWh топлинна; 6167 kWh електрическа (6,1 kWh/m2a).

Брой самостоятелни обекти: 10 апартамента ( 63-115 м2)  и 2 офиса

Габаритен размер: 17,40х12,80 метра

Височина:12,30 метра 

Обща площ: 1020 m2

Застроен обем: 3400 m3

Статус: в строителство