Складове за търговия на ф-ма “Маргел”

Складове за търговия на ф-ма “Маргел”

Функционално предназначение: складове за търговия на фирма “Маргел” Брой етажи: 2 (1 надземен и 1 полуподземен) Конструкция: стоманобетонен полусутерен и стоманена конструкция за надземната част с  4 метра конзолна козирка Вид на ограждащите елементи:...