Многофункционална сграда с офиси и сервиз “Маргел”

Многофункционална сграда с офиси и сервиз “Маргел”

Функционално предназначение: Корпоративна сграда с офиси и сервиз на ф-ма “Маргел” Специфично решение: Многофункционална сграда с офиси, сервиз, шоурум, складове ио площи за отдаване под наем. Отличителни белези: Геометрична визия с наклонени обеми...
Складове с шоурум “Дуплекс медия”

Складове с шоурум “Дуплекс медия”

Функционално предназначение: складове за търговия с шоурум и офиси за отдаване под наем Брой етажи: 4 (3 надземни и 1 подземен) Конструкция: стоманобетонна гредова за етажната част и стоманен покрив Вид на ограждащите елементи: топлоиолационни панели Специфично...
Складове за търговия бул.Ботевградско шосе

Складове за търговия бул.Ботевградско шосе

Функционално предназначение: складове за търговия Брой етажи: 3 (2 надземни и 1 подземен) Конструкция: стоманобетонен сутерен и плоча на офисен етаж, стоманена конструкция на надземния склад Вид на ограждащите елементи: топлоизолационни панели Специфично решение:...
Шоурум с офиси – бул.Ботевградско шосе

Шоурум с офиси – бул.Ботевградско шосе

Функционално предназначение: Сграда за отдаване под наем Специфично решение: Многофункционална сграда с площи за отдаване под наем. Отличителни белези: Геометрична визия с диагонални елементи кореспондиращи с динамичния трафик на булеварда. Контраст между остъклените...
Складове с шоурум “Симекс”

Складове с шоурум “Симекс”

Функционално предназначение: складове за търговия с шоурум на фирма “Симекс” Брой етажи: 4 (3 надземни и 1 подземен) Конструкция: стоманобетонна гредова за етажната част и стоманен покрив Вид на ограждащите елементи: топлоиолационни панели Специфично...